Maatschappelijke zetel:

Kapelleweg 45,

2230 Herselt.

e-mail:

Ondernemersnummer v.z.w.: 0419.027.627

Bankrekening: BE85 9799 2843 5606 t.n.v. Trial Club Leuven.


Voordelen van lidmaatschap

Het lidgeld van onze club bedraagt slechts 90 euro. Wat krijg je daarvoor?
  • Het werkingsjaar van TCL start op 1 september en eindigt op 31 augustus.
  • Gratis trainingsfaciliteit op het priv oefenterrein. Dit terrein is enkel toegankelijk voor leden op vertoon van je lidkaart.
  • Gratis oefentrials met desgewenst begeleiding.
  • Website met de laatste gegevens betreffende kalender, uitslagen, enz.
  • Jaarlijks een clubfeestje onder de vorm van BBQ trial.
  • Een gratis verzekering BA (burgerlijke aansprakelijkheid) als clublid. Opgelet, dit is geen ongevallen verzekering.

Hoe lid worden?

Stuur een e-mailtje met de volgende gegevens:

Privacyverklaring AVG

Door een wijziging in de reglementering rond de bescherming van persoonsgegevens die van 25 mei 2018 van kracht is hebben we een Privacybeleid gemaakt dat je hier kunt nalezen: Privacyverklaring Trial Club Leuven vzw.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook GDPR: General Data Protection Regulation)

Copyright v.z.w. Trial Club Leuven. Alle informatie op deze website mag slechts gebruikt worden mits voorafgaandelijke toestemming.