Maatschappelijke zetel:

Kapelleweg 45,

2230 Herselt.

e-mail:

Ondernemersnummer v.z.w.: 0419.027.627

Bankrekening: BE85 9799 2843 5606 t.n.v. Trial Club Leuven.


Voordelen van lidmaatschap

Het lidgeld van onze club bedraagt slechts 90 euro. Wat krijg je daarvoor?
  • Het werkingsjaar van TCL start op 1 september en eindigt op 31 augustus.
  • Gratis trainingsfaciliteit op het privé oefenterrein. Dit terrein is enkel toegankelijk voor leden op vertoon van je lidkaart.
  • Gratis oefentrials met desgewenst begeleiding.
  • Website met de laatste gegevens betreffende kalender, uitslagen, enz.
  • Jaarlijks een clubfeestje onder de vorm van BBQ trial.
  • Een gratis verzekering BA (burgerlijke aansprakelijkheid) als clublid. Opgelet, dit is geen ongevallen verzekering.

Hoe lid worden?

Stuur een e-mailtje met de volgende gegevens:

Privacyverklaring AVG ¹

Door een wijziging in de reglementering rond de bescherming van persoonsgegevens die van 25 mei 2018 van kracht is hebben we een Privacybeleid gemaakt dat je hier kunt nalezen: Privacyverklaring Trial Club Leuven vzw.

¹ AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook GDPR: General Data Protection Regulation)

Copyright © v.z.w. Trial Club Leuven. Alle informatie op deze website mag slechts gebruikt worden mits voorafgaandelijke toestemming.